Kabels en leidingen vrijzuigen

Het vrijzuigen van kabels en leidingen met behulp van onze krachtige zuigwagens is een veilige werkwijze waarbij leidingsschade voorkomen kan worden. Ook zijn hoge extra kosten bij schade aan leidingen en kabels verleden tijd. De grondzuigwagens zijn speciaal ontwikkeld om zand, klei en grond op te zuigen zonder het risico van het beschadigen van leidingen en kabels. Ook op lastig bereikbare plaatsen en verontreinigde grond is grondzuigen de oplossing.

Onze zuigwagens worden ingezet bij het vrijzuigen van ondergrondse infrastructuur t.b.v. onderhoud, aanleg, renovatie en het oplossen van storingen. Ook wordt onze zuigtechniek ingezet bij industriële terreinen zoals (chemische) fabrieken, olieraffinaderijen en overslagterreinen.

Onze werkwijze is sneller, veiliger en efficiënter. Er hoeft geen graafmachine aan te pas te komen.

kabels vrijzuigen

Voorkomen van kabel- of leidingsschade

Bij de traditionele inzet van graafmachines bestaat de kans op kabel- of leidingsschade. De gevolgen van een schade kan bijzonder groot zijn. De grond ligt steeds voller met kabels en leidingen en de kans op schade wordt alsmaar groter. Wanneer onze zuigtechniek wordt ingezet, kunnen we kabels en leidingen lokaliseren en deze vrijzuigen zonder dat deze beschadigt worden. De kans op schade wordt zo tot een minimum beperkt.

Ook is zuigtechniek een prima manier om voorafgaand aan traditioneel grondwerk proefsleuven te maken middels onze zuigtechniek. Het risico van schade aan leidingen en kabels wordt dan tot een minimum beperkt.

leidingen vrijzuigen

Offerte aanvragen vrijgraven leidingen en kabels

Op zoek naar een deskundig bedrijf voor het vrijzuigen van kabels en leidingen? Neem dan contact op met Benelux Zuigtechniek. Wij laten u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor “slim graafwerk” bij uw project.

Kies voor een betrouwbare partner: Benelux Zuig- en Blaastechniek

  • Afvoer en verwerken van vervuilde grond onder BRL-SIKB 7000 en CROW 96b

  • Benelux Zuigtechniek bezit alle benodigde certificaten en vergunningen om te werken op elke locatie

  • Alle zuigwagens voor zien van aarding controle unit, sir gekeurd en gecertificeerd

  • Onze medewerkers zijn sir opgeleid en medisch gekeurd

  • Onze medewerkers bezitten een veiligheidspaspoort voor werkzaamheden in (petrochemische) industrie

  • Benelux Zuigtechniek is VCA** en ISO9001 gecertificeerd, ons moederbedrijf Boonman is BRL 7000 gecertificeerd

  • Voor specialistische opdrachten sturen wij ADR gecertificeerde wagens met optioneel gasdetectie

  • Wij werken volgens de crow 500 richtlijn ter voorkoming van graafschade